Vzduchová trampolína typu X

Podmínky montáže

Pro místo instalace předmětné trampolíny musí být volný prostor odpovídající bezpečnostní zóně. Dále musí být pozemek zbavený ostrých předmětů a jeho svažitost max. do 5 %. Instalace musí probíhat do „rostlého” terénu. Neprovádějte prosím žádné terénní úpravy formou navážky. Nestrhávejte ani drn trávy. Dále je předpokladem přístup bagru k místu vlastní montáže a neexistence inženýrských sítí. Pakliže by se vyskytovaly některé v blízkosti místa instalace, nechejte prosím před montáží vytyčit.

Základní nabídka instalace nezohledňuje případné ztížené výkopové práce, tzn. skalnatý, navážkový terén vč. základů starých objektů nebo spodní vodu ve hloubce výkopu, apod. neočekávané okolnosti a s tím související případné opatření pro extra kotvení vzduchové trampolíny z důvodu nevhodného terénu a případný návoz vhodného zásypového materiálu. Dále není součástí instalace vlastní přípojky elektro k ventilátoru trampolíny a nadstandardní dopadové plochy (standardem je udusaná hlína/trávník).

Požadavek na elektro přípojku je jednofázové připojení pro odběr 370 W, jištění 10 A přes proudový chránič. Přesné umístění ventilátoru určí náš šéfmontér dle situace na místě. Doporučujeme realizovat přípojku po naší montáži anebo pouze přiblížit do vzdálenosti 3–5 m od předpokládaného místa instalace trampolíny. Po montáži trampolíny si přípojku dotáhnete a zapojíte do bedny (musí provádět oprávněná osoba v oboru elektro), ve které bude umístěn ventilátor. Trampolína bude odzkoušena před předáním díla přes provizorní zapojení (prodlužovací kabel).