Vzduchová trampolína typu A: 6,57 x 6,6 m

Podmínky montáže

Místo montáže vzduchové trampolíny musí být rovné. Maximální svažitost terénu je 5%.

V místě instalace se nesmějí nacházet žádné inženýrské sítě.

Povrch musí být zbaven všech ostrých kamenů a věcí, které by mohly poškodit plachtu vzduchové trampolíny.

Montáž je provedena běhěm jednoho dne. Nejprve je vyhlouben výkop. Do výkopu je následně umístěna nosná konstrukce vzduchové trampolíny a výkop je opět zasypán. Po instalaci je vzduchové trampolína ihned funkční.