Vzduchová trampolína - typ C

Vzduchová trampolína - typ C

Popis

Jedná se o středně velkou vzduchovou trampolínu.

Typ C je určen zejména do škol a kempů, na koupaliště, nebo do hotelových komplexů.
Trampolína je určená pro všechny věkové kategorie. 

Pozor trampolína je montována do přirozeného terénu a tvar trampolíny kopíruje tvar hrany výkopu. Rovnost hrany tedy závisí na daném terénu a skladbě zeminy.

Rozměr: 11,54 × 9,10 m
Plocha: 105,0 m2
Počet barevných pruhů: 5
Maximální počet uživatelů: 21
   
Příkon ventilátoru: 250 W
Napájení: 230 V
Požadované jištění: samostatný jistič 10A (chrakteristika D) a proudový chránič

Standardně je ventilátor vybaven zásuvkovou vidlicí. Dle přání zákazníka může být připojen do předem připraveného rozvaděče.

Podmínky montáže

Místo montáže trampolíny musí být rovné. Maximální svažitost terénu je 5%.

V místě instalace se nesmějí nacházet žádné sítě. Je nutné mít potvrzení od příslušných úřadů.

Povrch musí být zbaven všech ostrých kamenů a věcí, které by mohly poškodit plachtu trampolíny.

Montáž je provedena běhěm jednoho dne. Nejprve je vyhlouben výkop. Do výkopu je následně umístěna nosná konstrukce trampolíny a výkop je opět zasypán. Po instalaci je trampolína ihned funkční.

nákres trampolíny (typ A)
  1. Okolo trampolíny se nachází dopadová plocha ( na nákresu znázorněná šedou barvou). Rozměr dopadové plochy kolem trampolíny musí být dle ČSN 14960 nejméně 1,2 m.
  2. Povrch dopadové plochy musí splňovat požadavky na utlumení nárazu dle normy ČSN EN 1177. (doporučujeme praný písek, oblázky 2-8 mm, louka atp.)
  3. Po obvodu trampolíny musí být udržována volná plocha bez překážek (označena rámečkem), které by mohly způsobit poranění, nejméně do vzdálenosti 1,8 m.